Časté chyby, ktoré znižujú životnosť spojky vo vašom aute

Novinky

Prevodové ústrojenstvo v aute sa skladá z viacerých súčiastok, ku ktorým patrí aj spojka. Aj keď ide o zrejme najlacnejšiu súčasť prevodového ústrojenstva, neznamená to, že jej výmena je sama o sebe lacná.

Z čoho sa skladá a ako pracuje?

Najskôr si však povedzme niečo o tom, z akých dielov sa spojka skladá a ako pracuje. Aj keď si pod slovom „spojka“ veľa ľudí predstaví v prvom rade spojkový pedál (ktorý často robí problémy začínajúcim vodičom), ten slúži len na ovládanie samotnej spojky. Tá sa skladá z viacerých súčastí, ktoré môžeme rozdeliť na hnaciu a hnanú časť spojky.

Hnaciu časť spojky tvoria prítlačný kotúč a zotrvačník. Spojené sú do jedného celku, ktorý je napojený na kľukový hriadeľ. Hnanú časť spojky tvorí lamela, ktorá preberá otáčavý pohyb kľukového hriadeľa.

Čo sa princípu fungovania týka, pri stlačení spojkového pedálu sa prítlačný kotúč so zotrvačníkom od lamely vzdialia. Po opätovnom pustení pedálu sa lamela začne otáčať spolu s kotúčom a zotrvačníkom, vďaka čomu sa auto môže pohnúť.

Zrejme netreba prízvukovať, že spojka si počas jazdy moc neoddýchne. Jej výdrž často presahuje 100 000 km a v priemere sa blíži ku 150 000 km, ale v závislosti od toho, ako spojku používate, môžu byť tieto údaje diametrálne odlišné. Môže vám vydržať dlhšie, ale aj oveľa kratšie. Čomu sa teda počas jazdy vyvarovať, ak nechcete, aby kratšia životnosť spojky bol aj váš prípad?

Najčastejšie chyby, ktoré vplývajú na životnosť spojky

V prvom rade si treba uvedomiť, že mimo radenia rýchlostí noha na spojkový pedál nepatrí! Používať spojkový pedál ako miesto pre „odpočinutie“ ľavej nohy počas jazdy je chyba, ktorú robí množstvo vodičov. Aj zľahka opretá noha o pedál totižto spojku stláča (bez ohľadu na to, či si to uvedomujete), čím spôsobuje zbytočnú záťaž na vypínacie ložisko a prekĺzavanie lamely.

Aj samotné rozbiehanie auta je pre spojku náročné. Ak sa ocitnete v zápche, skúste udržiavať od auta pred vami odstup a namiesto toho, aby ste neustále zastavovali a opätovne sa rozbiehali, sa radšej pomaličky, ale kontinuálne hýbte vpred. Aj takýto pomalý pohyb je totiž pre spojku lepší, ako neustále rozbiehanie sa. A v kolónach nerobte ani to, že budete držať stlačenú spojku a čakať tak na rozbeh. Vyraďte si do neutrálu a rýchlosť zaraďte až vtedy, keď sa budete chcieť naozaj rozbehnúť.

Na záver ešte jedna vec. Ako v prípade mnohých iných autodielov aj v prípade spojky môžeme povedať, že čím menej je používaná, tým dlhšie vydrží. Preto preraďujte len vtedy, keď je to naozaj potrebné a obmedzte tak zbytočné zmeny prevodových stupňov. A keď už preradiť musíte, urobte to rýchlo. Čím dlhšie držíte spojkový pedál stlačený, tým viac totiž spojku namáhate.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Dmitriy / Stock.adobe.com