Aký je rozdiel v založení dcérskej spoločnosti a organizačnej zložky?

Ostatní

Ak sa chce zahraničná spoločnosť etablovať na našom trhu, má v podstate dve možnosti. Založiť si na Slovensku dcérsku spoločnosť alebo si založiť takzvanú organizačnú zložku. Aký je v tom rozdiel?

Dcérska spoločnosť sa javí ako dobrý nápad až pokiaľ nechcete ukončiť jej činnosť

Založenie spoločnosti je zo svojej podstaty zakladanie právne samostatného subjektu. Samostatne funguje spoločnosť aj majetkovo, takže v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje na túto dcérsku spoločnosť a nie na materskú organizáciu.

To znie ako samé výhody, ale predsa sa tu nájde jedna zásadnejšia nevýhoda. Spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností je dosť zložitý. Ak ste niekedy ukončovali činnosť nejakej spoločnosti na Slovensku, určite viete, o čom hovoríme a chápete, že aj napriek uvedeným výhodám nemusí byť pre zahraničných podnikateľov založenie dcérskej spoločnosti vždy najlákavejšou možnosťou.

Organizačná zložka je výraznejšie napojená na materskú spoločnosť

A ako to je teda so založením organizačnej zložky? Tá nie je právne samostatný subjekt. Uzatváranie zmlúv a ostatné podnikateľské aktivity organizačnej zložky prebiehajú v mene jej materskej spoločnosti. Pochopiteľne tak materská spoločnosť zodpovedá za plnenie zmlúv uzavretých organizačnou zložkou.

Organizačná zložka je aj majetkovo napojená na materskú spoločnosť. V prípade insolvencie sa teda konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť. V súvislosti s financiami príde vhod podotknúť aj to, že pri zakladaní organizačnej zložky sa nevytvára základné imanie. Veľkou výhodou môže byť pre organizačné zložky to, že ukončenie činnosti a výmaz z registra spoločností je podstatne jednoduchší ako v prípade dcérskych spoločností.

A čo majú dcérska spoločnosť a organizačná zložka spoločné? Napríklad to, že obe sa registrujú na tuzemskom daňovom úrade. Taktiež aj pri organizačnej zložke je nevyhnutné zriadenie registrovaného sídla.

Zdroj obrázka:

Autor: Dean Drobot / Shutterstock.com