Chcete vědět co je MBA a jaký je průměrný plat v ČR?

Ostatní

Jedním z postgraduálních programů, který lze studovat i u nás, je titul Master of Business Administration, neboli zkráceně MBA. Titul mba dnes vyžadují některé nadnárodní společnosti. Zároveň se jedná o prestiž, neboť díky titulu MBA se jeho nositeli otevírají širší možnosti uplatnění na pracovním trhu. Zaměstnavatelé díky tomuto titulu poznají, že na rozdíl od ostatních uchazečů disponuje nositel titulu MBA širšími a hlavně aktuálními znalostmi v daném oboru.

V čem je výjimečnost titulu MBA?

Usilují o něj zejména manažeři, zástupci státní správy, ředitelé firem, ale i někteří podnikatelé. MBA programy jsou zpravidla sestaveny na míru těmto osobám. Forma studia spočívá v osvojení si praktických dovedností a umožňuje těmto osobám získat znalosti, které právě ve svém oboru mohou využít. Od magisterského či bakalářského stupně vzdělání se studium MBA liší tím, že je celoživotním vzděláním a do některých škol vás přijmou i bez akademického titulu. Uvažujete-li o studiu MBA, dejte si pozor při výběru školy. Některé totiž nenabízejí kvalitní výuku a získaným titulem v konečném důsledku nikoho neohromíte.

Co musíte splnit?

Jelikož mnoho programů probíhá v angličtině, musíte ovládat určitou úroveň anglického jazyka. Existují však i programy v češtině. Některé školy vyžadují alespoň bakalářský titul, některým stačí jen maturita. Vlastní výuka probíhá sice jen o víkendech, ovšem hodně času po večerech zabere vypracovávání písemných prací a zejména příprava na závěrečné zkoušky.

Zajímavosti o platových podmínkách obecně

Díky portálu VímVíc se můžete dozvědět spoustu užitečných informací o tom, jaký je průměrný plat v ČR, v jednotlivých regionech a odvětvích, nebo jak vypadá průměrný plat v ČR v porovnání s jinými zeměmi. Celkově průměrná mzda v ČR meziročně stoupá. Přestože by zaměstnavatelé neměli dělat rozdíl v odměňování mužů a žen, je průměrný měsíční plat mužů 27.372 Kč, což je téměř o 5 tisíc Kč více než u žen. To však nelze srovnávat například se Švýcarskem, kde je průměrná měsíční mzda v přepočtu 104 700 Kč.