Elektrické VZV sa môžu smelo rovnať tým so spaľovacími motormi

Ostatní

Ak nebudeme brať do úvahy tie najmenšie sklady, môžeme všeobecne vyhlásiť, že žiadny sklad sa nezaobíde bez rôznorodej manipulačnej techniky. Tá sa môže rôzniť podľa toho, s akým tovarom a akým spôsobom sa v sklade manipuluje.

Výkon? Žiadna slabota

Zrejme najčastejšie využívanými druhmi manipulačnej techniky sú paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky (VZV). A práve druhým menovaným sa teraz chvíľu povenujeme. Aj čo sa vysokozdvižných vozíkov týka (podobne ako automobilového priemyslu), začína čoraz viac z nich byť poháňaných elektricky.

Ak teraz pohŕdavo ohŕňate nosom, tak vedzte, že moderné elektrické VZV nie sú len slabými príbuznými klasických VZV so spaľovacími motormi. Efektívne a bezpečne dokážu manipulovať aj s nákladom o váhe 8 ton. A to rozhodne nie je málo. Bezpečnosť sa pri elektrických VZV myslí tak z pohľadu ochrany zdravia vodiča, ale aj z pohľadu ochrany nákladu pred poškodením.

Presné ovládanie, hospodárnosť a zlepšenie pracovného prostredia

Dva výkonné striedavé elektromotory sú integrované do nápravy s bezúdržbovými brzdami. Elektrické ovládacie zariadenie a riadiace prvky spolu s dvojpedálovým ovládaním umožňujú presné ovládanie, ako by človek a vysokozdvižný vozík boli v dokonalej súhre.

Aj pri elektromobiloch vidíme, že často sa hovorí o ich hospodárnosti a o tom ako dokážu využívať elektrickú energiu. Vďaka systému energetického manažmentu je hospodárnosť elektrických vozíkov naozaj vysoká.

Elektrické VZV naviac dokážu vytvoriť výrazne príjemnejšie pracovné prostredie. Neprodukujú žiadne emisie, takže zamestnanci, ktorí v okolí VZV pracujú, nemusia celú smenu dýchať výfukové plyny. A rovnako tak sú elektrické VZV takmer nehlučné, čo taktiež spríjemňuje dlhé pracovné smeny, počas ktorých ste doteraz museli počúvať rachot spaľovacieho motora.

Zdroj obrázka:

Autor: Nordroden / Shutterstock.com