ISO normy zlepšia vašu firmu a prinesú vám nové možnosti v podnikaní

Ostatní

O ISO normách počul zrejme každý, kto podniká (a aj tí, čo nie). Tieto medzinárodne uznávané normy, ktorých spĺňanie podnikateľom prinesie príslušné certifikáty, dokážu nielen posunúť fungovanie firmy smerom vpred, ale môžu jej aj priniesť nové podnikateľské možnosti.

Spokojnosť zákazníka v centre pozornosti

Spomedzi ISO noriem sa za akýsi „základ“ považuje ISO 9001. Pre spĺňanie tejto normy musí mať spoločnosť zavedený systém manažérstva kvality, vďaka ktorému bude neustále pracovať na tom, aby poskytovala svoje výrobky, či služby v čo najvyššej kvalite.

V centre pozornosti je tak spokojnosť zákazníka a napĺňanie jeho požiadaviek. Ak sa vás teda potenciálny zákazník bude pýtať, či „máte ISO“, bude tým myslieť práve normu ISO 9001. Z tohto pohľadu vám môže spĺňanie tejto ISO normy priniesť spomínané nové podnikateľské možnosti.

Nielenže sa niektorí zákazníci zaujímajú o to, či firma, nad ktorou uvažujú, spĺňa ISO 9001, ale spĺňanie rôznych ISO noriem môže byť aj podmienkou pre vstup do výberových konaní niektorých lukratívnejších zákaziek. A keď si k tomu pridáte, že aj zlepšíte fungovanie svoje firmy, je snaha o získanie certifikátu ISO 9001 jednoznačnou voľbou pre každú firmu.

Aj zamestnanci musia byť spokojní

Aby firma napredovala, spokojní nemôžu byť len zákazníci, ale aj zamestnanci. Jedným z pilierov spokojnosti zamestnancov je to, že sa budú na pracoviskách cítiť maximálne bezpečne. A o zabezpečenie ochrany zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci sa „stará“ norma ISO 45001.

Zrejme nemusíme hovoriť, že spokojný zamestnanec podáva väčší pracovný výkon, z čoho plynie lepšie fungovanie firmy. Bezpečnosť na pracovisku však chráni nielen pred tou najväčšou hrozbou a teda ohrozením zamestnancov, ale aj pred ekonomickými dôsledkami plynúcimi z nesprávne vykonávaných činností, ktorými môžu byť reklamácie, či poškodenia materiálu a vybavenia firmy.

Zdroj obrázka:

Autor: Song_about_summer / Shutterstock.com