Jak zlepšit plnění plánu bozp

Ostatní

Některé výrobní provozy se potýkají s pracovní úrazovostí. Nepomáhají ani pravidelná školení na téma bezpečnost práce, ani nejrůznější varovné cedulky a nápisy. Na vině je totiž obvykle provozní slepota. S tímto jevem se setkáváme jak v soukromí, tak v práci. Obzvláště v těžkých a hlučných výrobních provozech často nezabírá ani zvuková signalizace. Proto přichází firma Visap, sídlící v obci Žerčice u Mladé Boleslavi s novou progresivní technologií založenou na podlahové LED projekci.

Co je podlahová LED projekce?

Tato unikátní technologie spočívá v promítání výstražných značek a varovných nápisů na podlahu přímo před procházejícího pracovníka či jinou osobu. Výrazný světelný signál v podobě barevné a zářivě svítíci velké značce „STOP“ nelze přehlédnout. Pracovníka to přiměje k zastavení mnohem účinněji, než všechny dosavadní varování. Je to účinný prostředek k zabránění vzniku pracovního úrazu u osoby, která se v provozu pohybuje poprvé. Pro vedení výrobního provozu to znamená velký přínos k plnění plánu bozp, neboť jeho účelem je především prevence pracovních úrazů.

 

Jak tuto technologii objednat

Máte-li zájem u tuto progresivní moderní technologii, je třeba navštívit firmu Visap osobně v Žerčicích, nebo ji kontaktovat telefonicky či prostřednictvím emailu. Domluvíte si nezávaznou schůzku, která se uskuteční přímo ve vašem výrobním provozu. Pracovníci Visapu se nejprve musí seznámit s prostředím a po důkladné anlýze celého výrobního procesu navrhnou optimální řešení. Vše probíhá v neustálé přímé součinnosti, takže se můžete aktivně podílet na zavedení optické signalizace.

Jaký jsou přínosy optické signalizace

Hlavním účelem je maximální eliminace rizik vzniku pracovních úrazů. Světelná signalizace současně zvyšuje produktivitu práce a zlepšuje pracovní prostředí. Dalším přínosem se posílení prestiže vašeho podniku v očích vašich obchodních partnerů a také je to výborná propagace.