Najlepšia životná skúsenosť pre stredoškoláka? Štúdium v zahraničí

Ostatní

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Je to tak od narodenia dieťaťa a nemení sa to ani keď dosiahne stredoškolský vek. Jedným zo základných pilierov úspešného života je kvalitné vzdelanie. A keď sa zo vzdelania stane aj veľká životná skúsenosť, je to o to lepšie.

Štúdium s pridanou hodnotou

Takouto úžasnou životnou skúsenosťou môže byť pre vášho stredoškoláka absolvovanie časti štúdia na niektorej z kvalitných stredných škôl v zahraničí. Takéto štúdium má svoju pridanú hodnotu v tom, že sa študent zdokonalí v cudzom jazyku a spozná zvyklosti iného národa a jeho kultúru a mentalitu.

Pre život je takáto skúsenosť veľmi prínosná, keďže študent získa nový pohľad na svet, podporí sa rozvoj jeho samostatnosti, čo mu dodá sebavedomie do ďalšieho života. V budúcnosti tak nebude mať problém presadiť sa v cudzom prostredí.

Vyberie si každý

Základom je vybrať si takú strednú školu, napríklad pre štúdium v Anglicku alebo v iných krajinách, aby boli naplnené všetky očakávania študenta. Mnohé zahraničné stredné školy ponúkajú špičkovú úroveň štúdia, ktoré sa výberom predmetov dá do istej miery prispôsobiť záujmom študenta. S tým súvisí aj oveľa väčšia podpora voľnočasových aktivít študentov v porovnaní s tým, čo je štandardom u nás.

Pochopiteľne, študent musí počas takéhoto štúdia v zahraničí aj niekde bývať. Pri takýchto študijných pobytoch sa ubytovanie zvykne riešiť dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom je bývanie u starostlivo vybranej rodiny. Tá poskytne študentovi základnú starostlivosť a podporu. Ako vlastnému členovi rodiny.

Alternatívou je ubytovanie v rezidencii v campuse. Ide o typické študentské prostredie, podobné bývaniu na našich internátoch, avšak vybavenie zahraničných campusov je na omnoho vyššej úrovni. Pre ilustráciu spomeňme napríklad športové ihriská, ktoré sú súčasťou zrejme každého campusu. Na študentov tu „dohliadajú“ výchovní pracovníci, či pedagógovia.

Zdroj obrázka:

Autor: Ross Petukhov / Shutterstock.com