Pomoc při studiu – jak napsat seminární a bakalářské práce?

Ostatní

Také si moc nevíte rady při psaní nejrůznějších důležitých prací na vysoké škole? Často je klíčem téma, které si zvolíte. Je nutno vybírat takové, které je vám blízké, o kterém něco víte, orientujete se v něm a také takové, které se vám bude líbit a tím pádem dobře zpracovávat. Přeci jen, když píšete o něčem, co nemáte rádi nebo co vás nebaví, není to vždycky tak jednoduché a plynulé, jak si představujete. Nemáte moc možností? Pak se snažte vybírat téma, ke kterému snadno seženete materiál. Co dále mít na paměti?

Jak napsat seminární práci?

Každá práce by měla být rozčleněna na úvod, hlavní myšlenku nebo hlavní obsah a závěr. Také se musí přidat seznam použité literatury. Doplnit práce všeho druhu můžete o titulní list, obsah a přílohy. Každá fakulta a každá práce mívá své požadavky, proto je nutno řídit se jimi. Co však rozhodně nevynechat je osnova. Díky ní se vám bude mnohem lépe pracovat. Načrtněte si ji, klidně v hrubých obrysech, před začátkem psaní. Psaní seminární práce se soustředí především na hlavní obsah či myšlenku. Ovšem ošidit nemůžete ani úvod či závěr. To jsou dva pilíře vaší práce.

Jak je to s bakalářskou prací?

U této práce je nutno pohlídat si termíny a všechny další náležitosti. Tedy, kdy je čas odevzdat práce jak fyzicky tak elektronicky? Kolik výtisků je pro školu potřeba, jaké náležitosti jsou potřeba (úprava, vazba, desky, údaje a podobně), jaké přílohy musí být obsahem. Vypracování bakalářské práce není na jedno nebo dvě odpoledne, musíte tomu věnovat víc času a pozornosti. Opět je dobré připravit si osnovu, sehnat si dostupnou literaturu, která se bude hodit, dát na doporučení vedoucího vaší práce. Jakmile máte hrubý náčrt, přichází doladění. Nezapomeňte zkontrolovat gramatiku a stylistiku, nejlépe, aby si to přečetl někdo další.