Využite kvalitný CRM systém na komplexné riadenie vašej spoločnosti

Ostatní

Úspech v podnikaní nie je samozrejmosťou, väčšinou sa držia tých, ktorí sú nielen pracovití, ale dokážu tiež múdro plánovať a premýšľať nad rozvojom biznisu. Medzi najväčšie pokroky v oblasti vedenia firiem patrí zavedenie CRM systému. Ešte sa nájde mnoho ľudí, ktorí firmu ovládajú iba cez email a nemajú prehľad nad dôležitými dátami, ako je obrat spoločnosti, stav projektov, fakturácia, návštevnosť webu a ďalšie. Neznalosť dôležitých dát vedie k tomu, že sa firma zasekne na jednom mieste a nemôže rásť. Pohnite sa z tohto bodu tým, že si zaistíte CRM systém, ktorý vám umožní riadiť celú spoločnosť a mať prehľad nad dôležitými dátami.

Aký CRM systém zvoliť?

CRM systémov je na trhu viac, ale oplatí sa siahnuť vždy po tom najlepšom, ktorým je AuoCRM. Najlepšie je predovšetkým preto, že je kompletne v slovenčine a obsahuje najviac funkcií, z ktorých si vyberiete tie, ktoré skutočne využijete.

Pokiaľ používate väčšie množstvo programov, aby ste sa mohli venovať jednotlivým činnostiam vo firme, AutoCRM ich všetky nahradí. Je vhodný pre všetky odbory podnikania a taktiež pre veľké aj malé firmy. Budete tu mať pod kontrolou kompletnú korešpondenciu so zákazníkmi, môžete im odtiaľto posielať ponuky aj newslettre. Tiež tu môžete evidovať kontakty a volať klientom. Veľmi dôležitá je možnosť plánovania a riadenia úloh. Môžete tu vytvárať úlohy, radiť ich v harmonograme a prideľovať ich jednotlivým kolegom. Môžete priebežne sledovať, v akej sú fáze a podľa toho plánovať ďalšiu prácu. CRM systém môžu využívať aj vaši zamestnanci, ktorým môžete prideliť práva. Prostredníctvom programu s nimi môžete komunikovať, posielať im prácu, sledovať ich dochádzku a ďalšie dôležité dáta. Pokiaľ disponujete webom, môžete tu sledovať, akú má návštevnosť a tiež môžete riadiť propagáciu a sledovať jej efekt. Máte prehľad nad účtovníctvom? Nemusíte chodiť do účtovného programu, tu stačí ísť do sekcie s fakturáciou a môžete ľahko vidieť, kto faktúry zaplatil, aký je váš zisk a či vaša firma rastie alebo naopak upadá. Veľa stereotypných úkonov vo vašej firme môže byť konečne automatizovaných. Zistite viac informácií o tomto CRM systéme na AutoCRM.sk, kde si ho môžete taktiež zadarmo vyskúšať.