Nemocenská v roce 2019: Jak to bude s prvními třemi dny?

Finance

V roce 2019 dojde ke změně, která se týká tzv. karenční doby. V nemoci se tedy dočkáte proplacení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci.

Od kdy?

Zákon byl již schválen, ale čeká na podpis prezidenta republiky. Díky tomuto zákonu budou od 1. července tohoto roku propláceny první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, a to ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku.

Pracující a zdraví

Díky této změně by mělo dojít k podpoře pracujících a jejich zdraví. Karenční doba měla bojovat proti zneužívání nemocenské. Postupem času však ztratila na významu a křivdila poctivým pracujícím, kteří byli opravdu nemocní. Za dobu co byla karenční doba v platnosti nedošlo ani k eliminaci krátkodobé nemocnosti, což potvrdilo její nulový význam. Naopak dochází k tomu, že dlouhodobá nemocnost se o polovinu zvýšila, což může stát také za tím, že byla zavedena karenční doba. Tato změna je vítaná a vrací zaměstnancům oporu.