Likvidácia spoločnosti. Aj takýmto spôsobom môže skončiť vaša firma

Finance

Založiť si vlastnú spoločnosť a začať podnikať „sám na seba“ má mnohé výhody. Jedným dychom však treba dodať, že vody podnikania sú nestále a často aj zradné. Preto nie každá spoločnosť píše úspešný príbeh.

Základom je dostatok majetku pre vysporiadanie všetkých záväzkov

Vaše podnikanie sa tak môže skončiť rôzne. Možno vybudujete úspešnú spoločnosť, ktorú po vás prevezmú vaše deti alebo sa rozhodnete pre predaj spoločnosti s históriou.

Ale skončiť to môže aj tak, že vás situácia donúti riešiť likvidáciu spoločnosti. A práve o tejto možnosti budeme teraz hovoriť. Ide o spôsob vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti mimosúdnou cestou.

Likvidácia spočíva v zistení všetkého majetku spoločnosti, uhradení všetkých záväzkov veriteľom a prerozdelení prípadného likvidačného zostatku spoločníkom alebo akcionárom. Preto je aj podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške.

O proces likvidácie sa stará určený likvidátor

O začatí likvidácie spoločnosti rozhoduje jej spoločník podpísaním rozhodnutia o likvidácií. Následne sa vstup spoločnosti do likvidácie zapisuje do obchodného registra. Spoločníci by mali ešte ustanoviť likvidátora do 60 dní, inak o likvidátorovi rozhodne súd.

V každom prípade je potrebné splatiť preddavok na úhradu odmeny a náhradu výdavkov likvidátora. Ten mu bude vyplatený po skončení likvidácie. Mimochodom, likvidátorom môže byť (a často aj býva) jeden z konateľov alebo spoločníkov. V procese likvidácie však môže robiť len tie úkony, ktoré vedú k úspešnému ukončeniu likvidácie.

Po vstupe do likvidácie je spoločnosť povinná písomne tento fakt oznámiť svojim veriteľom. Tí potom môžu prihlasovať svoje pohľadávky. Likvidátor nemôže vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku spoločníkom pokiaľ nebudú vysporiadané všetky prihlásené pohľadávky.

 

Zdroj obrázka:

Autor: junce11 / Stock.adobe.com

likvidácie spoločnosti